VPOIS Veřejně přístupná odborná
informační služba

VPOIS

VPOIS je veřejně přístupná odborná informační služba

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.
Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete zde.

 

Adresa pro zasílání je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku.

Aktuální informace o léčivých přípravcích společnosti Dr. Max Pharma s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům pracujícím ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SPC), laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Při podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivého přípravku a nebo v případě jakýchkoli dotazů ohledně léčivého přípravku, kosmetiky, doplňků stravy nebo zdravotnického přípravku společnosti Dr.Max Pharma s.r.o. nás kontaktujte prostřednictvím emailu
phv@drmaxpharma.com nebo telefonicky +420 222 811 991 (9 – 17.00 hodin).

VPOIS
Seznam léčivých
přípravků

Přípravek Pro detail produktu klikněte, SmPC, PIL
Dodáván Na trh v ČR