VPOIS Veřejně přístupná odborná
informační služba

VPOIS

VPOIS je veřejně přístupná odborná informační služba

Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte svého lékaře či nepřetržitou lékařskou službu.
Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete zde.

 

Adresa pro zasílání je:
Státní ústav pro kontrolu léčiv
oddělení farmakovigilance
Šrobárova 48
100 41 Praha 10

e-mail: farmakovigilance@sukl.cz

Tato sekce obsahuje informace o léčivých přípravcích společnosti Dr. Max Pharma s.r.o. registrovaných v České republice. Povinnost zřízení služby „Veřejně přístupná odborná informační služba – VPOIS“ vyplývá ze zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Chcete-li nás informovat o jakékoliv zkušenosti s naším léčivým přípravkem anebo v případě dotazů ohledně léčivého přípravku, kosmetiky, doplňků stravy nebo zdravotnického přípravku společnosti Dr. Max Pharma s.r.o., nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: phv@drmaxpharma.com

Vaše osobní údaje budou společností Dr. Max Pharma s.r.o. zpracovány v souladu s platnými právními předpisy.

Nahlášením nežádoucích účinků / reakcí můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku či dalších našich produktů.

Aktuální informace o léčivých přípravcích společnosti Dr. Max Pharma s.r.o. najdete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Odborníkům pracujícím ve zdravotnictví jsou určeny informace ze souhrnu informací o přípravku (SmPC), laické veřejnosti informace z příbalové informace (PIL).

Registrovaný léčivý přípravek (Pro SmPC a PIL klikněte na název léčivého přípravku)
Dodáván na trh v ČR
Léčivý přípravek s omezenou dostupností
Distribuci léčivého přípravku s omezenou dostupností zajišťuje:

VPOIS
Seznam léčivých
přípravků

Registrovaný léčivý přípravek (Pro SmPC a PIL klikněte na název léčivého přípravku)
Dodáván na trh v ČR
Léčivý přípravek s omezenou dostupností
Distribuci léčivého přípravku s omezenou dostupností zajišťuje: